Olieinvesteringer i USA

Hvem har ikke lyst til at se pengene yngle? Men alligevel holder mange sig tilbage, fordi det er svært at overskue risiko og proces.

Connla Oil er skabt for at give flere muligheden for at få et bedre udbytte af investeringerne, samtidig med at sikre højst mulig indsigt i projekterne.

Hent prospekt

God risikospredning

Selskaberne stiftes som anpartsselskaber, hvor investorerne kun hæfter for deres indskudte kapital, og hvor der ikke kommer yderligere løbende indbetalinger. Dette sikrer den enkelte investor.

Tør boring erstattes af ny boring

Ved valget af samarbejdspartner i USA, er det vigtigt for Connla Oil, at der sker hel- eller delvis erstatning, såfremt der bores en såkaldt tør boring, boringer hvor der ikke forefindes olie eller at boringerne af geologiske grunde ikke er rentable. Der vil typisk blive tildelt erstatningsbrønde. Dermed skabes der størst mulig sikkerhed i investeringerne.

Direkte afregning

Opkøber af olie afregner direkte ind på de enkelte selskabers konto. Dermed sikrer Connla Oil at investorerne får afregnet de rigtige mængder af olie til den rigtige pris.


Der er en international udvikling, hvor flere og flere ønsker selv at investere deres midler i stedet for at benytte de institutionelle investeringsfirmaer. Man kan kalde trenden for frie investorer. Det er her, vi finder vores investorer. Vi stiller viden, rammer og nogle projekter til rådighed, hvor kunden selv kan agere og følge projekterne tæt.

Ved at skabe investeringsmuligheder uden for de traditionelle systemer og brancher, kan vores kunder høste potentielt større gevinster og finde de projekter, der tiltaler dem. Brian Icedor Petersen

CEO, Connla Oil


Seneste nyheder

Efterspørgslen af olie overgår udbuddet

Investeringsbanken Goldman Sachs vurderer at efterspørgslen af olie nu overgår udbuddet. Der er flere kræfter i markedet, der betyder at olieprisen bliver påvirket positivt og prisen nu er højere end forudset i tidligere analyser: http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/324540/goldman_sachs_nu_er_der_mangel_paa_olie.html?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=16.05.16-seneste_nyt&utm_content=n1_-_nyhedsvisning- Connla Oil følger som altid markedet tæt, og opdaterer løbende om udviklingen i... læs mere

Den amerikanske olieindustri har de bedste kort på hånden

De lave oliepriser fortsætter. De primære årsager er flere af de olieproducerende lande af politiske og økonomiske årsager sender ekstra meget olie på markedet. Desuden tillægges den nyligt indgåede klimaaftale også en betydning. Saudi-Arabiens dårlige økonomi tvinger landet til at fortsat pumpe olien ud, selv om det betyder endnu større prisfald. Iran er også på vej til at sende mere olie på markedet og Rusland fastholder også meget høje produktionsrater. De lave priser presser de øvrige leverandørlande, men ikke alle presses lige hårdt. Ole Hansen, råvareanalytiker hos Saxo Bank udtaler sig til Politiken om den amerikanske skiferolieproduktion. ”De er blevet mere effektive og kan i dag producere olien til en gennemsnitspris på omkring 50 Dollars, hvor det før kostede 100. De er blevet hurtigere og bedre til at reagere, og i dag er der tusinder af brønde, som er boret, men ikke sat i produktion, fordi de ligger og venter på den rigtige pris”. Han forventer af efterspørgslen vil indhente udbuddet i løbet af 2016 og priserne finde et mere stabilt leje. ”Man skal også huske at den traditionelle amerikanske olieindustri stadig har masser af priseffektive traditionelle boringer, hvor olien kan hentes op meget billigt, ” fortæller Brian Icedor Petersen,  Connla Oil, der formidler investering i den kosteffektive, traditionelle amerikanske olieindustri. Han advarer også imod at tillægge den seneste klimaaftale for stor betydning: ”Selv med de mest positive briller på, kommer de alternative energiformer ikke til at udkonkurrere olien de første mange årtier. Den grønne omstilling kræver så mange investeringer i produktionsanlæg, distribution og ikke mindst udvikling af nye teknologier, at genindtjeningsperiodens længde alene vil gøre det svært at... læs mere

Maersk erkender at det ikke kan svare sig at hente den sidste olie op af Nordsøen

Den pt. lave oliepris og den høje skat som selskabet skal betale betyder at det økonomisk ikke kan svare sig at hente den sidste olie op. Det er langt dyrere at hente olie op fra havbunden, end det er at producere olie fra de langt mere tilgængelige oliefelter f.eks. i Kentucky USA, hvor der stadigvæk er rigeligt med olie. ”Der er desværre ikke tradition for at se på driftsomkostningerne, når det drejer sig om energitilførsel, hverken når det gælder olieproduktion eller havvindmøller. Vi er nødt til at have denne vigtige parameter med i energipolitikken”, siger Brian Icedor Petersen, Connla... læs mere

Nysgerrig?

Få vores prospekt allerede i dag.

Hent prospekt

Vi samarbejder med

Kelcas Corporation
Fifth Third Bank