Der er kun en ting, der er bedre end grøn omstilling. Det er en realistisk grøn omstilling!

Brian Icedor Petersen

Brian Icedor Petersen CEO / Partner Connla Oil

Er verden af lave? Teslaejere kræver erstatning fordi bilmærket ikke kan levere de lovede hestekræfter og acceleration. Volkswagen har manipuleret med emissionsmålinger, således at tests viser, at bilerne ikke udleder så meget NOx-gas, som de rent faktisk gør.

Det er både nemt og berettiget at råbe forbrydere og svindlere. Men det er også et handlingsmønster, der i meget høj grad er dikteret af et ønske om at give kunderne den grønne omstilling, de har fået at vide er lige om hjørnet.    

Falske forventninger

Når man skaber en forventning om at den grønne omstilling stort set er på plads, og herunder også at produkterne og redskaberne som elbiler og fusionsbiler allerede nu er et realistisk alternativ for det brede publikum, ja så skaber man en forventning, som er både urealistisk og farlig for hele projektet. Det kommer ikke til at øge opbakningen og troen på projektet, når de bilister, der allerede nu har investeret i el- og fusionsbiler må erkende, at produkterne alligevel ikke helt kan levere varen. En elbil er i dag – og et godt stykke tid endnu – kun brugbar for en familie med meget kort køreradius eller to biler i garagen. Ingen ved hvad brugtvognsprisen bliver for en elbil. Men det er vel ikke helt forkert at antage, at på et område, hvor udviklingen af ydeevne og rækkevidde er fokusområde, at en elbil årgang 2014, næppe bliver en interessant gensalgsvare i 2017.

Sandheden kommer jo for en dag, og den kan være med til at den brede befolkning mister troen på den grønne løsning. Det vil være en katastrofe, fordi uden den folkelige opbakning mister projektet momentum.

Urealistiske mål

Det er ikke kun elbilsområdet, der er præget af opbankede forventninger, der vil blive svære for ikke at sige umulige inden for de korte deadlines.

F.eks. er barren sat højt, når det gælder forventningerne til udviklingen på det danske energimarked. Ønskerne om en 100 % dækning med vedvarende energi, totalt farvel til fossile brandstoffer er smuk, men også en kostbar og næppe realiserbar løsning. Især da ikke ønsket om at vindstrøm allerede om fem år skal udgøre 50% af det danske elforbrug.

Hvis de ambitiøse mål skal holdes, er der mange praktiske og økonomiske udfordringer, der skal løses. Et af de væsentligste punkter her at det bliver både ekstremt dyrt samt afhængig af processer og materialer, der langt fra er særlig miljøvenlige.

En stor del af planerne bygger på havvindmøller, som er en langt dyrere proces at etablere end landvindmøller. Derfor bliver det dyrere at producere strøm fra havvindmøller end det er på de konventionelle kraftværker.

Landvindmøller er ikke et reelt alternativ, selv om de er billigere i drift. De kan ikke opstilles i det nødvendige antal, uden at skabe gener for de nærliggende beboere.

Derfor stiger brugerprisen igennem PSO‐gebyret på elregningen – 7,7 mia. allerede i 2015 og med en forventet stigning de følgende år.

Der er også problemer med at PSO-ordningen er i uoverensstemmelse med EU’s statsstøtteregler, Hvad er chancen for at det bliver resten af EU der indretter sig efter den danske model? Næppe særligt store.

Store forventninger

Den grønne omstilling beskrives som en fornuftig investering, der beskytter kunderne mod høje priser på fossile brændstoffer. Desuden stilles der meget store forventninger til hvad den danske Green Tech sektor kan tjene. Men hvad er chancen for at det netop bliver de danske spillere der får den dominerende rolle. Det er noget af en antagelse med de licitations- og udbudsregler der er i EU.

Men PSO-afgiften gør det ikke alene. Investeringerne i såkaldte ilandføringanlæg koster betydelige milliardbeløb. Det foreløbige skøn er 7,3 mia. kr.

Havvindmøller er gode til at producere strøm, men det er en ferskvare. Den ubrugte strøm kan ikke gemmes. Derfor eksporteres den strøm, som det danske elmarked ikke anvender, ofte under markedsprisen. På andre tidspunkter må Danmark importere strøm til priser, ofte over normalprisen.

De økonomiske kalkuler er meget optimistiske. Konsekvensen kan meget nemt blive et elmarked på et prisniveau, der svækker konkurrenceevner, for regningen vil ramme kunderne.

Og når det sker, så kan det koste på forbrugerne opbakning og villighed i den vigtige del af projektet, nemlig forståelse og villighed til at ændre vaner og adfærd.

Men med mindre man skifter kurs og tør oplyse og kommunikere nuanceret og korrekt om den grønne omstilling, ja så er det ikke kun Teslakunderne, der taber opbakningen og troen på det grønne projekt. Skabes der først mistillid og apati i den brede befolkning, så er sagen tabt på forhånd. Et godt sted at begynde vil være at kommunikere realistisk og sandrueligt. Og det gælder ikke kun bilbranchen.