Connla Oil I ApS – vi fortsætter

Connla Oil I: Jagtsæsonen er overstået, og oliebisserne kan fortsætte deres arbejde. Brønd 1 producerer med nedsat styrke, for at teste boringen, og fordi vi skæver til olieprisens niveau. Det er ingen grund til at producere yderligere ved dette prisniveau, men nu ser det ud til at rette sig til det bedre, og produktionen vil reguleres derefter. Brønd 2 er ved at færdiggøres, og de resterende brønde kan nu igangsættes, efter at jægerne i området kan give os arbejdsro. Den nye boring er ved at være færdigfinansieret, og gøres klar til opstart.