Investering

Få overblikket

Der er flere måder man kan investere i olie på:

"

Aktier

Man kan investere ved køb aktier i selskaber tilknyttet olieindustrien, hvor man så får en andel af deres drift, men ofte ikke investerer direkte i olien.

"

Working interest

Alternativt kan man købe andele i olieboringer (working interest), hvor man får den fulde risiko, og dermed gevinst og tab ved den enkelte boring.

Connla Oil

Sidst men ikke mindst kan man investere hos os.

Connla Oil udbyder små investeringsselskaber, der investerer direkte i olieboringer (working interest). Selskaberne man kan investere i er danske anpartsselskaber, hvorfor man alene hæfter for det indskudte beløb, og ikke bliver opkrævet yderligere betaling.

Al afkast fra USA går direkte ind på de enkelte selskabers konto, og der sker revision af dansk og amerikansk revisor. Dermed sikrer vi at investorerne får afregnet de rigtige mængder af olie til den rigtige pris. Der aflægges regnskab årligt for alle investeringsselskaber, der er offentligt tilgængelige.

Nysgerrig?

Få vores prospekt allerede i dag.

Hent prospekt