Om Connla Oil

Connla Oil giver private personer og virksomheder mulighed for at investere i projekter inden for olieudvinding. Modsat hvad mange tror, indeholder oliebranchen mange attraktive investeringsmuligheder, som giver gode afkast og stor sikkerhed.

Connla Oil udvælger nøje de projekter, man anbefaler. Projekterne vurderes efter følgende kriterier:   

Connla Oil investerer kun i projekter, der er rentable allerede på investeringstidspunktet. Midlerne investeres i et geografisk område, hvor omkostningerne ved olieproduktion er meget lavere end omkostningerne ved produktion andre steder, hvilket gør selskabet mindre sårbart over for faldende oliepriser.

Skulle salgsprisen på olien falde til et niveau under produktionsomkostningerne, stopper produktionen efter aftale med olieoperatøren og genoptages ikke, før salgsprisen på olie igen er højere end produktionsomkostningerne.

Markedet er gennemreguleret, hvilket sikrer langt mere pålidelige produktionstal, afregninger og regnskaber end ved investering i andre markeder. Desuden har amerikanerne årelang erfaring med produktion af olie og gas.

Olie er en nødvendig energikilde mange år frem

De alternative energiformer kan ikke erstatte olie hverken på kort eller længere sigt. I mange år endnu vil olie og andre energiformer supplere hinanden, frem til at de alternative energiformer bliver reelt rentable alternativer. Men olie vil blive ved med at være en nødvendig del af transport og industribranchen fremover.

Connla Oil investerer kun i olieproduktion i et geografisk område, hvor der produceres og distribueres olie på ansvarlig vis med omtanke for miljøet.