Status på Connla Oil I ApS

Ved boring nr. 1 er pumpe nu ved at blive sat op, og en stor tank bliver sat op i nærmeste fremtid, og de mindre problemer med vand er løst.
Jagtsæsonen i området er gået i gang, og det har også krævet lidt tid at få en aftale med de lokale jægere om, at der er plads til alle.

Men vi forventer fortsat, at produktionen startes op i slutningen af denne måned, hvorefter tegningen lukkes til dette projekt.

Til kommende projekt er der identificeret yderligere et område i nærheden med 4 mulige boringer, hvor de foreløbige undersøgelser også ser lovende ud.

De forventede produktionsmængder betyder, at der kan opnås en højere pris for den olie, som sælges, omkring 6 – 8 US$ ekstra pr. tønde. Og da produktionsomkostningerne i forvejen er lave, betyder de faldende oliepriser ikke nævneværdigt for projektets økonomi.

I starten af det nye år forventer vi at starte næste projekt op, Connla Oli 2 ApS.